Jan van Munster

Plus Min

IK

+ –  en IK

In zijn vorige woonplaats Renesse verwezenlijkte Jan van Munster in 1995 zijn ultieme + – in de vorm van twee paviljoens. Hij richtte de Stichting Plus Min (artist-in-residence) op die tot 2003 in de sculpturale gebouwen een imposante reeks tentoonstellingen heeft gerealiseerd. Verdreven door steeds dichter oprukkende campings verhuisde Van Munster in 2005, inmiddels 65 jaar oud, naar Oost-Souburg om op het terrein rond de monumentale watertoren, naar een ontwerp van ir. J.H.J. Kording, opnieuw te beginnen. Op deze bijzondere locatie creëerde hij zijn IK-eiland. Met de verworvenheden van Stichting Plus Min richtte hij in 2006 Stichting IK op.

De essentie van IK ligt besloten in het gedachtegoed van de stichter over het IK-eiland. Stichting IK is een kleinschalige, autonome organisatie met een bevlogen bestuur. Door middel van haar formule wil IK de intrinsieke waarde van kunst aan de orde stellen en onder de aandacht brengen. Haar onafhankelijke positie stelt haar in staat om flexibel in te spelen op kansen en ontwikkelingen die dit streven versterken.

De exclusiviteit van het IK-eiland schuilt in het intieme karakter van zijn positie, op het snijvlak van het publieke en private domein. Het is een inspirerende ontmoetingsplaats voor iedereen die geïnteresseerd is in en wil genieten van de bijzondere locatie, de kunst en de dialoog. De stichting exploiteert dit potentieel als productie- en presentatieruimte om het werken aan de ‘wortels van de kunst’ te bevorderen. Zij legt het accent op het wordingsproces en het experiment en stelt hierbij kwaliteit en vernieuwing centraal.

IK biedt onafhankelijke curatoren de mogelijkheid om opvallende kunstenaars uit te nodigen voor een creatief verblijf op het IK-eiland. Eens per jaar nodigt de stichting zelf een Zeeuws kunstenaar uit. De werkperiodes worden afgesloten met een tentoonstelling en de uitgifte van een werk in oplage of een publicatie. Daarnaast stimuleert en faciliteert de stichting het tonen van private en publieke kunstcollecties. Met al haar activiteiten streeft IK naar het verbinden van verschillende uitingen van kunst, cultuur en wetenschappen. Samenwerking – ook internationaal – met gelijkgestemde organisaties ziet zij als meerwaarde.

Sinds 2011 is een samenwerking ontstaan met het Mondriaan Fonds. Zij heeft het IK-eiland opgenomen in haar lijst tijdelijke Binnelandateliers en ondersteunt twee werkperiodes per jaar.

In juni 2018 is de kunstenaarsresidentie gesloten.